Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Opdrachtnemer: Kattenoppas Boortje.
Opdrachtgever: de bezitter van de huisdieren.
Opdracht: het verzorgen van de katten en eventueel in overleg overige huisdieren van opdrachtgever tijdens afwezigheid/vakantie op het huisadres van opdrachtgever.

Artikel 2 – Omgang met sleutels 
Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de sleutels. Opdrachtnemer zal de sleutels nooit ter beschikking stellen aan derden, anders dan de medewerkers van opdrachtnemer. Bij onverhoopt  verlies wordt contact opgenomen met opdrachtgever. 

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer 
Kattenoppas Boortje is door eenmalige ondertekening van de  overeenkomst, gemachtigd om tijdens alle oppasperiodes het huisdier te verzorgen.
Bij ziekte of overlijden van uw huisdier of inschakeling van een dierenarts, neemt Kattenoppas Boortje contact op met de opdrachtgever of  zijn/haar contactpersoon. Wanneer de opdrachtgever/contactpersoon niet direct bereikbaar is, heeft Kattenoppas Boortje het recht te handelen naar eigen goedvinden.
Kattenoppas Boortje is niet aansprakelijk voor schade aan zaken in de woning, tenzij nalatigheid van  Kattenoppas Boortje aantoonbaar is. 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
Opdrachtgever (eigenaar van de huisdieren) geeft Kattenoppas Boortje toestemming om het huis d.m.v. een sleutel te betreden. 
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen  verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voor uw vertrek.
Opdrachtgever dient latere terugkomst van vakantie/vertragingen, zo spoedig mogelijk telefonisch te melden bij Kattenoppas Boortje, zodat zij  de verzorging/oppas voort kunnen zetten. De opdrachtperiode wordt dan automatisch verlengd. De meerkosten zullen achteraf in rekening  worden gebracht.

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling
Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor het huisdier(en)/woning.
Kattenoppas Boortje is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever.
Opdrachtgever dient een inboedelverzekering te hebben en W.A. verzekerd te zijn.

Artikel 6 – Betalingen 
De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer dient in zijn geheel vooraf te geschieden .
De nabetaling van extra kosten of diensten moet contant worden afgerekend bij de sleutelteruggave.

Artikel 7 –Persoonsgegevens
Zie ons Privacy statement.