Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Kattenopvang Boortje van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kattenoppas Boortje verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van onze service en diensten verstrek je ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:- voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over de betreffende huisdieren, contactpersoon en dierenarts.

Waarom vraagt Kattenoppas Boortje uw persoonsgegevens?
– Om contact met u te kunnen opnemen
– Leveren van oppasdiensten

Bewaartermijn.
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Kattenoppas Boortje. Als je geen klant meer bent, bewaart Kattenoppas Boortje maximaal 2 jaar jouw gegevens. Daarna zullen deze vernietigd worden, met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Delen van gegevens.
Kattenoppas Boortje verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hier bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan de dierenarts bij ziekte van uw huisdier.